Basisverzekering 2015

De basisverzekering 2015 is de zorgverzekering die iedere volwassene inwoner van Nederland in 2015 moet hebben. Volgend jaar verandert er weer het nodige in dit basispakket. Op deze pagina lees je wat er verandert, en dus ook of jij een aanvullende zorgverzekering nodig hebt.Tip: met zorgverzekering vergelijken 2015 bespaar je tot honderden euro’s per jaar!

Wat is het basispakket

Het basispakket is een wettelijk vastgesteld pakket aan zorg dat iedere zorgverzekeraar aan moet bieden. Het basispakket van bijvoorbeeld Zilveren Kruis is dus precies hetzelfde als het basispakket van Ohra. Enige waar deze zorgpakketten in verschillen, zijn de prijs en de afspraken die met zorgverleners zijn gemaakt. Voor het basispakket geldt dus niet “hoe meer je betaalt, hoe beter de zorg”.

Veranderingen basisverzekering 2015

Wat er precies gaat veranderen in de basisverzekering van 2015 is nog onduidelijk. Tot nu toe gaan we daarom uit van de veranderingen die zijn aangekondigd in het lenteakkoord. Mochten een nieuw kabinet zich snel vormen, dan kunnen veranderingen doorgevoerd worden. Uiteraard zullen deze dan ook hier op de pagina basisverzekering 2015 verschijnen.

Verhoging eigen risico 2014

In 2014 wordt het eigen risico voor iedere basisverzekering verhoogd naar € 350, van € 220 in het basispakket van 2012. Dit betekent dus dat je de eerste € 350 aan te gebruiken zorg zelf moet betalen. Uitgezonderd hiervan zijn kosten als huisartsbezoek, kraamzorg, verloskunde en alle verzekeringen uit aanvullende zorgverzekeringen. Voor aanvullende verzekeringen geldt dat de zorg soms volledig wordt vergoedt, terwijl je voor andere aanvullingen een eigen risico betaalt. Dit wordt per aanvullende verzekering aangegeven. In ieder geval geldt dat zorg die gedekt wordt door een aanvullende verzekering, niet in rekening wordt gebracht op je eigen risico uit je basisverzekering.

Dieetadvies terug in basisverzekering

Met ingang van de zorgverzekering 2014 wordt 3 uur dieetadvies per jaar vergoed. Hou er wel rekening mee dat je een verwijsbrief van je huisarts nodig kunt hebben. Neem voor de zekerheid altijd eerst contact op met je zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat je dieetadvies onder de basisvergoeding valt.

Stoppen met roken terug in basisverzekering

Stoppen met roken wordt vanaf 2014 weer vergoedt vanuit het basispakket. Door de overheid is besloten om de in 2012 geschrapte vergoeding toch weer terug te brengen in 2014. Je kunt eenmaal per jaar de kosten voor hulp bij stoppen met roken declareren. Ook hier geldt dat je voordat je hiervan gebruik gaat maken, even contact met de verzekeraar op moet nemen om duidelijk te hebben welke behandelingen voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen.

Rollators niet meer vergoedt

Rollators, wandelstokken, looprekken, krukken en andere eenvoudige loop hulpmiddelen zullen vanaf 2014 niet meer worden vergoedt vanuit de basisverzekering.

Geen maximumvergoeding gehoortoestellen

Voor gehoortoestellen gold een maximumvergoeding. Dit maximum wordt vervangen door een eigen bijdrage van 25% van de aanschafprijs.

ivf behandelingen

De voorwaarden voor vergoeding van ivf-behandelingen zijn aangepast.

Leeftijdsgrens fluoridebehandeling vervalt

De leeftijdsgrens voor fluoridehandelingen van kinderen komt te vervallen. Dit doordat is aangenomen dat kinderen op steeds jongere leeftijd hun tanden wisselen, en dus steeds eerder een fluoridebehandeling nodig kan zijn.

Eigen bijdrage verblijf ziekenhuis

Er komt een eigen bijdrage van € 7,50 in de verblijfskosten in ziekenhuizen. Dit is afgesproken in het lenteakkoord. Het is echter de vraag of deze bijdrage wordt doorgezet door een nieuw kabinet, aangezien Rutte en Samsom zich al negatief over de maatregel hebben uitgelaten.

Compensatie eigen bijdrage tweedelijns ggz

De eigen bijdrage voor personen met een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum ontvangen een compensatie voor de eigen bijdrage in de curatieve geestelijke gezondheidszorg, ook wel tweedelijns ggz genoemd.

Bron: Rijksoverheid
Bron: gezondheidsgids.org
Bron: goedkoopste autoverzekering

VN:F [1.9.20_1166]
Beoordeel met 5 sterren:
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Basisverzekering 2015, 5.0 out of 5 based on 2 ratings